İş Akışı

 

Üyelik İşlemleri

İlişik Kesme

Ödünç Verme

İade İşlemleri

Kütüphanelerarası Ödünç-Alma Ödünç-Verme

Türkiye Belge Sağlama TÜBESS

Kataloglama - Sınıflandırma

 Bireysel Çalışma Salonu Kareller Ödünç-İade

Grup Çalışma Salonu Ödünç-İade

Görsel - İşitsel Salonu Kullanma

Merkez Kütüphane Okuma Salonu

Oryantasyon ve Danışmanlık

Elektronik Kaynaklardan Yararlandırma

Süreli Yayınlar-Tezlerden Yararlandırma

Görsel-İşitsel Materyallerden Yararlandırma

Ciltten Gelen Kitap İşlemleri

Kütüphaneye Satın Alınacak Yayın Listesi Oluşturma

Satın Alınan Kitaplar ve Süreli Yayınlar

Bağış Yoluyla Gelen Kitaplar ve Süreli Yayınlar

Satın Alınan-Bağış Gelen Kitapların Rafa Çıkarılması

Elektronik Yayın-Veritabanı Aboneliği

Yurtdışı Kaynaklı Elektronik Yayın E-dergi E-kitap Satın Alma ve  Veritabanı Abonelik İşlemleri

Yurtiçi Kaynaklı Elektronik Yayın E-dergi E-kitap Satın Alma ve  Veritabanı Abonelik İşlemleri

Kütüphaneye Yayın Sağlandıktan Sonra Yapılan Teknik İşler

Kayıp Kitaplar

Yıpranan Eskiyen Kitapların Ciltlenmeye Gönderilmesi

Şırnak Üniversitesi Akademik Açık Arşiv Sistemi

Kütüphane WEB Sayfası İşlemleri

Fotokopi ve Tarayıcı Hizmetleri

Memnuniyet Anketi

Dilek ve Öneriler

Gelen Evrak

Giden Evrak

Maaş İşlemleri

Satın Alma-Yayınlar

22D Doğrudan Temin Usulü ile Mal Hizmet Alımı

Elektronik Yayın E-Kitap E-Dergi Satın Alma

Taşınır Mal İşlemleri

KBS Yılsonu İşlemleri

Yıllık Kitap ve Demirbaş Taşınır Sayımı

Sürekli İşçi Stajer Öğrenci Kısmı Zamanlı Öğrenci ve İŞKUR

Temizlik ve Tamirat İşlemleri

Güvenlik Hizmetleri

1.02.2023