İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

HASSAS GÖREVLER

 

HASSAS GÖREVLER

Hassas Görevi Olan Personel

Bağlı Olduğu Birim

Sorumlu Oldukları Yönetici

Görevi Yerine Getirilmemesinin Sonuçları

Teknik Hizmetler (kataloglama, Barkot, Damgalama)

Kataloglama ve Sınıflama Birimi Personeli

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

İşleyişin Aksaması

Koleksiyon Geliştirme (Sağlama)

Teknik Hizmetler Birimi Personeli

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

İşleyişin Aksaması

Ödünç Verme

Ödünç-İade (Bankosu) Birimi Personeli

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

İşleyişin Aksaması

Kütüphaneler Arası İşbirliği

ILL Belge Sağlama Sorumlusu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

İşleyişin Aksaması

Veritabanı İşlemleri

Elektronik Kaynak Birimi Personeli

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

İşleyişin Aksaması

Tez ve Süreli Yayınlar

 

Tez ve Süreli Yayınlar Birimi Personeli

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

İşleyişin Aksaması

Danışma Hizmeti

Danışma Birimi Personeli

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

İşleyişin Aksaması

Taşınır İşlem

Taşınır Kayıt Sorumlusu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Para ve Hapis Cezası,Tenkit Soruşturma

Muhasebe  (Maaş, Sgk, Mesai, Yolluk, Satın Alma ve Ödeme Evraklarının Hazırlanması)

Muhasebe Sorumlusu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Yasalara Uymama

Yazışmalar (Süreli Yazıların Zamanında Hazırlanması ve ilgili birimlere iletilmesi)

İdari Birim Personeli

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Görevin Aksaması

Web Sitesi İnternet

Sayfasının Güncellenmesi

Kütüphane Web Sayfası Sorumlu Personel

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

İtibar Kaybı

Okuma Salonu Sorumlusu

Okuma Salonu Sorumlu Personel

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Görevin Aksaması

Raf Düzenlemesi

Ödünç-İade (Bankosu)Birimi Personeli

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Görevin Aksaması

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), İhale ve Satın Alma Çalışmaları

İhale İşlemleri Sorumlu Personel

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Hak Kaybı, Haksız Rekabet, İhale İptali  ve Menfaat Sağlama

Arşiv

İdari Birim Sorumlusu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Görevin Aksaması

Stratejik Plan

İdari Birim Personeli

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Görevin Aksaması

Şırnak Üniversitesi Akademik Açık Arşiv Sistemi

Şırnak Üniversitesi Akademik Açık Arşiv Sorumlusu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Görevin Aksaması

Taşınır Malların Teslim Alınması ve Depoya Yerleştirilmesi

Taşınır İşlemleri Sorumlusu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Mali Kayıp, Menfaat Sağlama ve Yolsuzluk

Gizli Yazıların Hazırlanması

Daire Başkanı

Şube Müdürü

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Genel Sekreter

Yasalara Uymama

Kanun-Yönetmenlik Takibi ve Uygulanması

Daire Başkanı

Şube Müdürü

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Genel Sekreter

Hak Kaybı, Yanlış İşlem, Soruşturma ve Para cezası

Bütçenin Hazırlanması ve Yönetimi

Daire Başkanı

Şube Müdürü

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Genel Sekreter

Bütçe Açığı, Para - Hapis Cezası ve Mali Kayıp

Hassas Görevden Ayrılan Personelin Yerine Görevlendirme Yapılması

Şube Müdürü

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

 

 

Görevin Aksaması

1.02.2023