Ek-1

 

 

BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

 

Şırnak Üniversitesi

 

 

Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[08/03/2024]

 

 


 

BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

 

1.İletişim Bilgileri

 

 

Tel: 0486 216 40 08

 

Fax: 0486 216 82 42

 

Dahili: 1051/1052/1053/1054/1055/1058

 

E-Posta: kutuphane@sirnak.edu.tr

 

Adres: Yeni Mahalle, Cizre Caddesi Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkezi Kütüphane No: 217, posta kodu: 73000 Merkez/Şırnak

 

Web Sayfası: https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr

İnstagram: http://instagram.com/sirnakkutuphane

Facebook: http://facebook.com/sirnakkutuphane

Twitter: https://twitter.com/sirnakkutuphane

 

https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/iletisim-bilgileri-ve-sosyal-medya-hesaplari/1883

 

2.Tarihsel Gelişimi

 

Şırnak Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 tarihinde 5765 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Merkez Kütüphanesi 2009 yılında şu an Mühendislik Fakültesi ve Şırnak Meslek Yüksekokulunun ortak kullandıkları binanın 4.katında hizmet vermeye başlamıştır. 2012 yılında İlahiyat Fakültesi binasının bitişiğine yeni yapılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının 4.katında merkeze bağlı şube kütüphanemiz hizmete başlamıştır. Şubat 2016 yılında Mehmet Emin Acar Kampusundaki 8000 metrekare kapalı alana sahip yeni binamıza taşınarak hizmet vermeye devam etmektedir. Kütüphanemiz Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri, öğretim üyeleri ve idari personele eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için gerekli materyali ve hizmetlerini sağlamayı amaç edinmiştir.Her geçen gün akıl almaz boyutlara ulaşan bilginin artış hızıyla başa çıkabilmemizin ve bu doğrultuda Üniversitemizin sunduğu eğitimi desteklemek amacındadır.

 

https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/tarihce/1846

 

3.Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Misyon

Bilginin teknoloji ile buluştuğu mekanda, araştırma/geliştirme, eğitim- öğretim için gerekli olan güncel olan bilgiyi çağdaş ve teknolojik gelişmeleri izleyerek öğretim üyelerinin, araştırmacıların ve öğrencilerin hizmetine sunmaktır.

 

Vizyon

Şırnak Üniversitesinin eğitim ve araştırma programlarının gereksinimleri doğrultusunda, bilgiyi hizmet verdiği kitleye, çağın gereklerini gelişen teknolojileri kullanarak ulusal ve uluslararası bilgi merkezleri arasında elektronik bilgi transferlerini gerçekleştirerek, toplam kalite ilkeleri çerçevesinde, gelişmelerin gerisinde kalmayan modern bir bilgi merkezi olmayı amaç edinmiştir.

 

Değerler ve Ulaşılan Hedefler

 

1- Kütüphane alt yapısında % 80 hedeflere ulaşılmıştır.

           

2-Wifi ağı tüm binada kurulmuştur.

 

3- 40 adet bilgisayar kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

 

4- 8 adet bireysel çalışma odası oluşturulmuştur.

 

5- 4 adet grup çalışma odası (12,14,16,18 kişilik) hizmete sunulmuştur.

 

6-1 adet Bilgi Teknoloji sınıfı (14 kişilik) hizmete sunulmuştur.

 

7- Aynı anda 400 öğrencinin çalışabileceği ortam hazırlanmıştır.

8- Öğrenci dinlenme amacıyla 84 kişilik cafe salonu faaliyete geçirilmiştir.

 

9- 80 kişilik oturma grubu oluşturulmuştur.

 

10-45 kişilik Görsel-İşitsel  salonu düzenlenmiş olup yaklaşık 1.150 CD,DVD,Film

ve ses kaydı mevcuttur.

 

11-Ortalama 100.000 kitaplık rafı döşenmiştir.

 

12 -YORDAM Otomasyon Programı ile Ödünç-İade Sistemi kullanılmaktadır.

 

13-RFID Güvenlik Sistemi ile hizmet vermektedir

 

14- VETİS Kampüs İçi ve Dışı Elektronik Kaynaklara Ulaşım Sistemi mevcuttur.

 

15- Sosyal Medya İletişim (Twitter,İnstagram ve Facebook) hesapları mevcuttur.

 

16- KİTS (Kütüphaneler Arası İşbirliği ve Takip Sistemi) kullanılmaktadır.

 

17- TÜBESS (Kütüphaneler Arası Bilgi Belge Paylaşım Sistemi) kullanılmaktadır.

 

18- Wifi Ağı (Eduroam ve Turkcell) mevcuttur.

 

19-Kütüphane verileri YORDAM ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yedeklenip

saklanmaktadır.

 

20-Otomatik Bilgilendirme Mesaj Sistemi kullanılmaktadır.

 

21-Cep kütüphane hizmeti ile kütüphanecilik iş ve işlemlerinin bir kısmı

yapılabilmektedir.

 

22-Koleksiyon geliştirme çalışmalarına tüm kullanıcılarımız ve

personellerimizin katılımı sağlanmaktadır.

 

23-Yazılı, dilek ve öneri kutuları ile web sayfasından da kullanıcılarımız

taleplerini dile getirebilmektedirler.

 

24-Fiziksel engellilerin bina içinde tüm katlara ulaşımı sağlanmıştır.

 

25-84 kişilik okuma salonu 08.00 ile 22.00 saatlari arasında hizmet vermektedir.

 

26-Kütüphane Web sayfamız mevcut olup güncel olarak hizmete açıktır.

 

27-Kütüphane binası içerden ve dışarıdan güvenlik kameraları ile izlenmekte

olup, veriler ortalama 40 gün saklanmaktadır.

 

28-Kütüphanede otomatik yangın söndürme cihazları mevcuttur.

 

29-Kütüphane giriş-çıkışlar turnike sistemi ile sağlanmaktadır.

 

30-Kütüphane iş ve işlemleri alanında uzman Kütüphaneciler tarafından

yürütülmektedir.

 

31-Fiziksel engellilere uygun 6 adet WC bulunmaktadır.

 

32-Bilgiye hızla ve kolayca erişmek için alt yapı sağlanmıştır.

 

33-Elektronik tabanlı bilgi hizmetleri sunulmaktadır.

 

34-Birim arşivi oluşturulmuştur.

 

35-Dış kullanıcılara hizmet verilmektedir.

 

36-Toplantı,seminer ve konferansların yapılabileceği fiziki ortam mevcuttur.

 

37-Kütüphane yönergemiz bulunmaktadır.

 

 

https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/misyon/1847

https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/vizyon/1848

 

A.LİDERLİK YÖNETİŞİM VE KALİTE

 

A.1.  Liderlik ve Kalite

 

1)  Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı:

Birim, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve       idari yapılanmaya    sahip olmalıdır.    Yönetim    kadrosu    gerekli yapıcı liderliği üstlenebilmeli, idari kadrolar gerekli yetkinliğe sahiptir olmalıdır. (Kanıt: Ek-1 Organizasyon Şeması)

Kurumsal Kabiliyet Ve Kapasitenin Değerlendirilmesi

Üstünlükler

    Üniversite Yönetiminin desteği

    Genç ve deneyimli personel

    Toplum ve Üniversite içindeki Kütüphane imajımız

    Üniversite sıralamalarına göre öğrenci başına düşen kitap ve elektronik kaynak sayısında Türkiye’de ilk 25’de olmamız

    Kütüphane binasının modern olması ve yeni teknolojik araç-gereçlere sahip olması

    Üniversitede kullanıcı memnuniyetinin en yüksek olduğu birim sıralamasında ilk sıralarda olması

Zayıflıklar

    Artan koleksiyon ve kullanım nedeniyle ileriye dönük alan(yer) yetersizliği

    Kitap ve veri tabanlarının dövizli alımlardaki artışlardan olumsuz etkilenmesi

    Kütüphane bütçesinin Üniversite bütçesine oranı çok düşük olması

    Donanımlı ve yetişmiş personellerin tayin ile başka üniversitelere geçmesi

    Bağlı birim kütüphanelerinde kitap sayısının düşük olması ve çoğunda sürekli görevli bir personelin bulunmaması

Fırsatlar

    Üniversitenin diğer birimleriyle pozitif işbirliği

    Ulusal ve uluslar arası işbirliği projelerinden yararlanma(Kits, Tübess, Ankos vb.)

    Kütüphanenin, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en önemli girdileri arasında görülmesi

    Genç, donanımlı, yetişmiş ve uyumlu bir çalışma ekibi

    Teknolojik ve mesleki gelişmelerin takip edilmesi

    Üniversite Yönetiminin Kütüphaneyi eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak görmesi ve her türlü desteği vermesi

Tehditler

    Döviz kurlarındaki değişkenlikler ve yükselmeler

    Basılı ve elektronik yayın dünyasındaki fiyat artışları

    Elektronik yayın alanındaki kısıtlayıcı lisans antlaşmaları

    Yeterli sayıda ve nitelikte personel planlamalarının yapılamaması

    Akademik personellerin kitap alımı, kütüphane kullanımı ve veri tabanları aktif olarak kullanımı konusunda Kütüphaneye yeterli destek verilmemesi ve kullanımın çok düşük olması

 

https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/organizasyon-semasi/1861

 

  Birim, eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerinde kullanıcıların hizmetine sunulan basılı ve elektronik kaynaklar her yıl güncellenen ve yenilenen YORDAM otomasyon sistemi ve RFDI güvenlik   sistemi    ile            yönetilmektedir.(Kanıt: Ek-2 Kütüphane Yönergesi)

 

     https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/kutuphane-yonergesi/1850

 

  Kütüphane     iş     ve     işlemlerinde İç     kontrol standartları     uyum     eylem planı uygulanmaktadır.(Kanıt: Ek-3 İç Kontrol Uyum Eylem Planı)

 

https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/ic-kontrol-standartlari-uyum-eylem-plani/1853

 

  İç kontrol standartlarında da sorgulanan, idari ve destek birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere tanımlı süreçler kullanılmaktadır.(Kanıt: Ek-4 Görev Tanımları, İş Akış Planı)

https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/gorev-tanimlari/1862

https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/is-akisi/1863

 

 

2)  Kaynakların Yönetimi:

 

Birim, insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve verimli kullandığını güvence altına almak üzere bir yönetim sistemine sahip olmalıdır. (İlan edilmiş yönetim sistemi belgesi)

  İnsan kaynaklarının yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?-

-İnsan kaynakları yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

(Kanıt: Ek-5 Norm Kadro Tablosu)

https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/norm-kadrosu/1851

 

   İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere nasıl bir sistem kullanılmaktadır?

-Birimde görev alan personelin eğitim ve liyakat uyumuna göre görevlendirilmeleri

Yapılmıştır.

Kanıt: Ek-6 Personel Görev Dağılımı Çizelgesi

 

          https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/gorev-tanimlari/1862

 

  Mali kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

-Mali kaynaklar bütçe imkanları dahilinde orantılı olarak kullanılmaktadır.(Kanıt: Ek-Bütçe Yıllık

Harcama Tabloları 2010-2023 Yıllarına Ait)

 

https://sirnak.edu.tr/birimler/dosyalar/butce-yillik-harcama-tablolari-2010-2023.docx

 

 

  Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

-Birimimize ait taşınır ve taşınmaz kaynaklar Taşınır Kayıt yetkilisi ve Taşınır Kayıt

Kontrol Yetkilisi    titizlikle tarafından kayıtları yapılarak takibi yapılmaktadır. Döküm, sayım, düşüm

Cetvelleri zamanında düzenlenerek Strateji Daire Başkanlığına gönderilmektedir.

 

 
           

a)  Birimin misyon, vizyon stratejik hedefleri ve performans göstergelerini belirlemek, izlemek ve iyileştirmek üzere kullandığı tanımlı bir süreci bulunmalıdır.

 

 

https://sirnak.edu.tr/birimler/dosyalar/kalite-guvencesi-yonergesi.pdf

 

b)  Birimin kalite güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamında Birim Kalite Komisyonunun oluşturulması, yetki görev ve sorumlulukları açık şekilde tanımlanmalıdır. 

 

                                                Birim Kalite Kurulu

 

                                            Başkan : Behcet ÖZKAN

 

Üye : Hüseyin ERSOY            Üye : Mehmet NAS        Üye : Hasan CENGİZ

 

https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/birim-kalite-kurulu/1866

 

 

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

 

Misyon

Bilginin teknoloji ile buluştuğu mekanda, araştırma/geliştirme, eğitim- öğretim için gerekli olan güncel olan bilgiyi çağdaş ve teknolojik gelişmeleri izleyerek öğretim üyelerinin, araştırmacıların ve öğrencilerin hizmetine sunmaktır.

 

A.3. Yönetim Sistemleri

Yönetim Sistemi: Birimimiz dünyada hızla gelişen teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli değişim ve dönüşüm çabası göstermekte olup, teknoloji ve bilgi çağına ulaşma hedefi ile bir yönetim sistemi benimsemektedir


 

3)  Bilgi Yönetim Sistemi:

 

Birim, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere gerekli bilgi ve verileri periyodik olarak toplamalı, analiz etmeli ve süreçlerini iyileştirmek üzere kullanmalıdır.

 

Birim her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere nasıl bir bilgi yönetim sistemi kullanmaktadır? (Bilgi yönetim sisteminin yapısı, erişilebilir ve kullanım kolaylığı)

 

Birimimiz kütüphane iş ve işlemlerinde YORDAM otomasyon sistemini kullanmaktadır. Tüm

bilgiler bu programda muhafaza edilmektedir.

 

   Kalite güvencesi bilgi sistemi, birimin belirlediği anahtar performans göstergelerinin nasıl

izlenmektedir?

 

YORDAM otomasyon sistemi ile tüm bilgiler güvence altına alınarak, gerekli tüm istatistik bilgiler alınmaktadır.

 

  Bilgi Yönetim Sistemi kalite süreçleri ile ilişkili ve sistemde insan kaynakları, eğitim- öğretim ve araştırma faaliyetlerinin entegrasyonu sağlanmış mıdır?( Bilgi yönetim sisteminde kalite göstergeleri, birimler düzeyinde de veri girişi olması, birime özgü bilgi yönetim sistemi kullanılması.)

-Bilgiler(Basılı       ve     Elektronik)kullanıcılarımızın       talepleri doğrultusunda     elde edilmektedir.(Kanıt: Ek-7 TalepYazısı)

 

https://sirnak.edu.tr/birimler/dosyalar/veri-tabani-talep-yazilari-2023.pdf

 

 

 

  Birimin ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgileri önceden planlanmış ve ilan

edilmiş sıklıkta toplanmakta mıdır?

-Kütüphane kullanıcılarına yönelik olarak anket yapılmıştır.(Kanıt: Ek-8 Kullanıcı Anket Formu)

     https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/aktivite/kutuphane-memnuniyet-anketi-sonucu/37610

 

 

 

 

4)      Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi:

 

 

Birim, dışarıdan aldığı destek hizmetlerinin (yemek, temizlik, ulaşım v.b) uygunluğunu,

Kalitesini ve sürekliliğini güvence altına almalıdır.

   Birim dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterleri

Belirlenmiş midir?

-Birimimiz yemek, temizlik ve ulaşım gibi hizmetleri dışarıdan almamaktadır.

   Birim dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği nasıl güvence altına alınmaktadır? (Hizmetlerle ilgili birim iç paydaşlarının görüşleri)

-Kütüphane binamızda Kampüs dışından Türkcell firmasınca ücretsiz internet hizmeti alınmaktadır. Sunulan hizmet Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü ile Türkcell firması arasında yapılan protokol gereği güvence altına alınmıştır.

 

https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/organizasyon-semasi/1861

https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/gorev-tanimlari/1862

https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/norm-kadrosu/1851

 

5)   Kamuoyunu Bilgilendirme:

Birim, eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde yayımlamalı ve kamuoyunu bilgilendirmelidir.

    Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşmakta mıdır?

-Birimimiz tüm faaliyetlerini Web sayfasından ve sosyal medya platformlarında kamuoyu ile

paylaşmaktadır.

(Kanıt: Ek-9)

 https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr

-https://www.instagram.com/sirnakkutuphane/

-https://m.facebook.com/sirnakkutuphane

-https://twitter.com/sirnakkutuphane

 

   Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

-Web sayfasında    ve    sosyal    medya hesaplarında yayınlana    bilgilerin    tümü    Daire Başkanlığımızın onayından sonra yayınlanmaktadır. Kütüphane Web sayfamızda ve sosyal medya hesaplarında tüm bilgiler değişiklik durumumda güncellenmektedir. Sosyal medya hesapları takip                  edilerek       memnuniyet           ve    dilekler    dikkate alınarak    gerekli    tedbirler alınmaktadır.

6)  Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği:

 

 

 

Birim,   yönetim ve idari kadroların       verimliliğini ölçüp değerlendirebilen ve hesap verebilirliklerini sağlayan yaklaşımlara sahip olmalıdır.

   Birim, kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkân tanıyacak şekilde tasarlamış mıdır?

-Birimimiz kaliteyi ve verimliliği artırmak hedefiyle hiyerarşik düzen içerisinde izleme ve ölçme sistemi uygulamaktadır.

  Yönetim ve idarenin birim çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik ilan edilmiş politikası var mıdır?

 

 

 

-Birim       olarak      yönetim      ve      idareye      periyodik      dönemler      halinde      raporlar

sunulmaktadır.(Stratejik plan, Performans raporu,İç Kontrol Uyum Eylem Planı)( Kanıt: Ek:10- İç Kontrol Uyum Eylem Planı)

 

https://sirnak.edu.tr/birimler/dosyalar/1032.xls


 

 

A.4. Paydaş Katılımı

 

Üye Olunan Kuruluşlar

 

ANKOS  (Anadolu Üniversitesi Kütüphaneleri Konsorsiyumu )

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

EKUAL    ( Ekonomik Kaynaklar Ulusal Lisansı )

KİTS        (Kütüphaneler arası İşbirliği ve Takip Sistemi

ILL           (Kütüphaneler arası İşbirliği)

TÜBESS  (Türkiye Belge Sağlama Sistemi)

 

 

B. EĞİTİM-ÖĞRETİM

 

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler: Birim, eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek için uygun mali kaynaklara sahip olmalı ve öğrenme olanaklarının tüm öğrenciler için yeterli ve erişilebilir olmasını güvence altına almalıdır.

 

https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/satin-ve-abone-veri-tabanlari/1868

https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/vetis-kampus-disi-erisim/1876

https://tarama.sirnak.edu.tr/yordam/

 

 

Eğitim-Öğretim: Şırnak Üniversitesinin, akademik gelişimini, değişen ve gelişen bilimsel kaynaklarla desteklemek, merkez kütüphane koleksiyonunu nitelik ve nicelik yönüyle zenginleştirip    okuyucunun         hizmetine        sunmak             üzere çalışmalarımız       bu                                  yönde sürdürülmektedir.(Kanıt: Ek-12 Kütüphane Kaynak Bilgileri)

 

KÜTÜPHANE KAYNAK BİLGİLERİ

 

BASILI KAYNAKLAR                                                                                       08.03.2024

 

 

Kitap Sayısı

 

 

 

Merkez Kütüphane

68.560

Cizre MYO Kütüphane

3.455

Silopi MYO Kütüphane

2.445

İdil MYO Kütüphane

1791

Melâyê Ciziri İhtisas Kütüphanesi

522

Şırnak MYO Çocuk Kütüphanesi

435

TOPLAM

77.208

Referans Kaynak Sayısı (Sözlük, Ansiklopedi Vb.)

Merkez Kütüphane

1.993

Silopi MYO Kütüphane

16

Cizre MYO Kütüphane

9

İdil MYO Kütüphane

41

Şırnak MYO Çocuk Kütüphanesi

2

TOPLAM

2.061

Dergi Sayısı

562 

Tez Sayısı

333 

GENEL TOPLAM

                                                                                        80.164

 

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

 

Veri Tabanları Sayısı

Üyelik Yoluyla Sağladığımız

7

TÜBİTAK-EKUAL Projesi Kapsamında Üniversitemize Ücretsiz Sağlanan

55

TOPLAM

62

Elektronik Dergi Sayısı

Üyelik Yoluyla Sağladığımız

146.073

Sahiplik

1

TÜBİTAK-EKUAL Projesi Kapsamında Üniversitemize Ücretsiz Sağlanan

69.007

TOPLAM

215.081

Elektronik Kitap Sayısı

Üyelik Yoluyla Sağladığımız

3.017.000

Sahiplik

10.599

TÜBİTAK-EKUAL Projesi Kapsamında Üniversitemize Ücretsiz Sağlanan

686

TOPLAM

3.028.285

Sesli Kitap Sayısı

Üyelik Yoluyla Sağladığımız

5.791

Kitap Dışı Materyal (CD, DVD, Film, Ses Kaydı vb.)

1.576

GENEL TOPLAM

3.250.795

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

2023 YILINDA ERİŞİLEN ELEKTRONİK KAYNAKLAR

 

ÜYELİK YOLUYLA SAĞLANAN VERİTABANLARI

 

E-DERGİ VERİTABANLARI                                                                                             08.03.2023

 

S.N.

VERİTABANI ADI

1

Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) 

2

Bookcites(Atıf Dizini) 

 

E-KİTAP VERİTABANLARI

 

S.N.

VERİTABANI ADI

1

World eBook Library 

 

DİĞER VERİTABANLARI

 

S.N.

VERİTABANI ADI

1

Ayeum

2

DataTurkey

 

PROGRAMLAR

 

S.N.

VERİTABANI ADI

1

EndNote

2

Finnet Analiz Expert

 

Üyelik Yoluyla Sağlanan Veri Tabanları Toplamı: 8(sekiz) Adet

 

SATIN ALMA YOLUYLA SAĞLANAN ELEKTRONİK KAYNAKLAR

 

SATIN ALINAN E-DERGİLER

 

1

İktisat, İşletme ve Finans dergisi

 

SATIN ALINAN E-KİTAPLAR

 

S.N.

VERİTABANI ADI

1

EBSCOhost -eBook Collection (1037 Başlık Satın Alınmıştır)

 

 

2

 

Springer-Engineering e-books (2875 Başlık Satın Alınmıştır)

Springer- Biomedicaland Life Sciences  e-books (1850 Başlık Satın Alınmıştır)

Springer- PalgraveReligionandPhilosopy e-books (767 Başlık Satın Alınmıştır)

Springer- ReligionandPhilosophy  e-books (622 Başlık Satın Alınmıştır)

Springer- History  e-books (437 Başlık Satın Alınmıştır)

Springer- Education  e-books (1081 Başlık Satın Alınmıştır)

Springer- SocialSciences e-books (1121 Başlık Satın Alınmıştır)

3

Wiley Online Books (3Başlık Satın Alınmıştır)

4

İEEE Wiley E-Books (340 Başlık Satın Alınmıştır.)

5

İGroup Publishing E-Books (190 Başlık Satın alınmıştır.)

6

Elsevier E-Books (226 Başlık Satın alınmıştır.)

7

World eBook Library (50 Başlık Satın Alınmıştır)

 

Satın Alma Yoluyla Sağlanan Elektronik Kaynaklar Toplamı: 7 Başlık 10.599 (Onbibeşyüzdoksandokuz)Adet

 

 

 

 

ULAKBİM-EKUAL PROJESİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE

SAĞLANAN ELEKTRONİK KAYNAKLAR

S.N.

ELEKTRONİK KAYNAK ADI

1

Academic Search Ultimate (Tüm Disiplinler)

2

Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (H.W. Wilson) (Uygulamalı Bilimler, İşletme, İşletme Yönetimi)

3

Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (H.W. Wilson) (Uygulamaları Bilimler ve Teknoloji)

4

Art & Humanities Citation Index

5

Art Index Retrospective (H.W. Wilson)

6

BMJ Online Journals

7

Book Citaiton Index

8

Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 (H.W. Wilson)

9

Business Source Ultimate

10

CAB Direct Abstract

11

Central & Eastern European Academic Source (Tüm Disiplinler)

12

Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S) ve  (CPCI-SSH)

13

Dynamed

14

EBSCO European Views of the Americas: 1493 to 1750

15

ERIC (Eğitim Bilimleri)

16

EbscoHost

17

Education Index Retrospective: 1929 – 1983 (Eğitim Bilimleri)

18

GreenFILE (Çevre)

19

Humanities & Social Sciences Index Retrospective

20

IEEE

21

IEEE Xplore

22

JSTOR Archive Journal Content

23

Library, Information Science & Technology Abstracts

24

MEDLINE

25

MasterFILE Complete (Genel İlgi Alanları, Popüler Yayınlar)

26

MasterFILE Reference eBook Collection (eKitaplar)

27

Mendeley

28

Newspaper Source Plus

29

Newswires

30

OVID LWW

31

OpenDissertations (Tezler)

32

ProQuest Dissertations and Theses

33

ProQuest Dissertations and Theses Global Full Text

34

Regional Business News (Ekonomi)

35

Science Citation Index

36

ScienceDirect

37

ScienceDirect Freedom Collection

38

Scopus

39

Social Science Citation Index

40

Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983

41

Springer Nature - Academic Journals

42

Springer Nature – Adis

43

Springer Nature – Nature Journals All

44

Springer Nature – Palgrave Macmillan Journals

45

Springer Nature – SpringerLink

46

TR Dizin (Tüm Alanlar)

47

Taylor & Francis Journals

48

Taylor and Francis

49

Teacher Reference Center

50

The Belt and Road Initiative Reference Source (Tüm Alanlar)

51

Turnitin

52

Web News

53

Web of Science

54

Wiley Online Library

55

iThenticate

 

 

ULAKBİM-EKUAL Projesi Kapsamında Üniversitemize Sağlanan Elektronik Kaynaklar Toplamı: 55 Adet

 

ÜYELİK, SATIN ALMA VE ULAKBİM-EKUAL TOPLAM: 62 ADET

 

 

 

 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

 

1. Araştırma Stratejisi ve Hedefleri: Birim, stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmelidir.

 

https://sirnak.edu.tr/birimler/dosyalar/stratejik-plan-2023-2027.docx

 

 

2. Araştırma Kaynakları: Birim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmalı ve bunların etkin şekilde kullanımına yönelik politikalara ve stratejilere sahip olmalıdır. (Birimin araştırma politikaları, iç ve dış paydaşlarla işbirliğini ve dış fonlardan yararlanmayı teşvik etmelidir.)

 

https://sirnak.edu.tr/birimler/dosyalar/stratejik-plan-2023-2027.docx

 

https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/kutuphane-yonergesi/1850

 

https://sirnak.edu.tr/birimler/dosyalar/2021-yili-4-uc-aylik-performans-programi-izleme-ve-degerlendirme.docx

 

 

 

D. TOPLUMSAL KATKI

 

Toplumsal Katkı: Kütüphane binamızda bulunan okuma salonları, grup çalışma odaları ve bilgisayar derslikleri zaman zaman dış paydaşlar tarafından kullanılabilmektedir.

 

Üye Olunan Kuruluşlar

 

ANKOS  (Anadolu Üniversitesi Kütüphaneleri Konsorsiyumu )

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

EKUAL    ( Ekonomik Kaynaklar Ulusal Lisansı )

KİTS        (Kütüphaneler arası İşbirliği ve Takip Sistemi

ILL           (Kütüphaneler arası İşbirliği)

TÜBESS  (Türkiye Belge Sağlama Sistemi)

  

 

https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/kutuphane-yonergesi/1850

https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/bagis-politikasi/1849

https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/kutuphanede-saglanan-hizmetler/1852

 

 

 

 

 


SONUÇ VEDEĞERLENDİRME

 

Birimin güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin Kalite Güvencesi, Eğitim-Öğretim, Araştırma- Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıkları altında özet olarak sunulması beklenmektedir. Birim daha önce bir kalite öz değerlendirme sürecinden geçmiş ve birime sunulmuş bir Birim Geri Bildirim Raporu varsa bu raporda belirtilen iyileşmeye açık yönlerin giderilmesi için alınan önlemler, gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda sağlanan iyileştirmeler ve ilerleme kaydedilemeyen noktaların neler olduğu açıkça sunulmalı ve mevcut durum değerlendirmesi ayrıntılı olarak verilmelidir.

Kalite güvencesi: Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği çerçevesinde birimimizde Kalite    Kurulu  Komisyonu          ve                  Engelsiz           Üniversite       Kurulu       Komisyonu kurulmuştur. Komisyonlar    yönetmelik    çerçevesinde çalışmalarının     büyük    bir kısmını tamamlamış olup, eksikliklerin giderilmesi için çalışmalara devam etmektedir. Web sitemizde bununla ilgili bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.(Kanıt: Ek:11 Fotoğraflar)

  Amacımız; “Kütüphane Üniversitenin kalbidir” sözüne istinaden geleneksel kütüphane hizmetlerini en yeni teknolojik gelişmelerle destekleyerek, kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve maksimum düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak, bu yolla tüm kütüphane kullanıcılarının bilimsel ve entelektüel faaliyetlerine destek veren kaliteli bir kütüphane hizmeti vermektedir.

  Kütüphanemiz; çeşitli konularda ve boyutlarda pek çok standart üzerine durulup işlemleri ve hizmetleri devamlı değerlendirilerek; bilgiden ve bilgi kaynaklarından serbest olarak yararlanmayı sağlayan bir bilgi merkezidir.

  Kullanıcı memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımayı kendisine hedef olarak belirleyen Daire Başkanlığımız 13 personelle hizmet vermeye devam etmektedir.

  Ulusal ve uluslar arası standartlara uygun yazılı yönerge ve politikalarla kaliteli bir kütüphane hizmeti verilmektedir.

  Kütüphanemizde 77208 basılı kitap, 3.250.784 elektronik kaynak, 62 veri tabanı, 5791 sesli kitap, 1576 kitap dışı materyal(cd-dvd-film), 2 adet okuma salonu, 1 adet süreli yayın bölümü, 8 bireysel çalışma odası, 4 adet grup çalışma odası(12-14-16-18 kişilik), 1 adet bilgi teknolojileri sınıfı, 84 kişilik kafe bölümü, 45 kişilik görsel-işitsel salonu, 42 kullanıcı bilgisayarı, 6 adet satranç masası, 2 adet katalog tarama istasyonu, 1 adet ödünç- iade istasyonu, 1 adet kitap dezenfekte cihazı, 1 adet tanıtım kiosku, 2 adet fotokopi cihazı , engelli kullanıcılar için 6 adet wc mevcuttur.

  Üniversite Kütüphanemizin amaç ve koşulları çerçevesinde hazırlanmış yazılı bağış politikası, kütüphane yönergesi ve kalite kurulu komisyonu mevcuttur.

  Kütüphaneler arası işbirliği(Kits) ve Tübess(Türkiye belge sağlama sistemi) aracılığıyla Akademik personel ve öğrencilerimiz için 75 yakın kitap ve tez diğer üniversite ve YÖK’ten alınmıştır.

  Kütüphanemizde açık raf sistemi uygulanmakta ve tüm yayınlar AACR2’e göre kataloglanıp raflara yerleştirilmektedir.

  Yordam kütüphane otomasyon sistemiyle her zaman her yerde katalog tarama yapılabilmektedir.

 

https://kutuphane.sirnak.edu.tr/tr/menu/kutuphane-resimleri/1855

 

21.03.2024