EDS (EBSCO Discovery Service): ULAKBİM - EKUAL  [Veri Tabanları Tek Ara Yüz Erişim Linki]

https://widgets.ebscohost.com/prod/customerspecific/s4948005/arama_kutulari/ns149686.html 

ScienceDirect

Sosyal bilimler, iktisadi ve idari bilimler, tıp, eczacılık, biyoloji, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, immünoloji, genetik, kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, sanat ve beşeri bilimler, tarım, inşaat mühendisliği, bilgisayar bilimleri, yer bilimleri, malzeme bilimi, teknoloji, mühendislik, çevre bilimleri, fizik, matematik, astronomi vb. çeşitli alanlarda 2296 dergiye erişim imkânı sağlanmaktadır.

Erişim Linki: http://www.sciencedirect.com/

Wiley Online Library

Wiley Online Library platformunda 1997 yılından günümüze yaklaşık 1485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye aşağıdaki konularda tam metin erişim vermektedir.

*Kimya,*İşletme, ekonomi, finans, istatistik, *Tıp, *Yaşam Bilimleri

*Matematik *Veterinerlik, *Diş Hekimliği,*Polimer ve Materyal Bilimleri *Eczacılık, *Fizik ve Astromi,*Psikoloji *Eğitim Bilimleri,*Mühendislik *Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi,*Mimarlık ve Planlama,*Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, *Biyoloji, *Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik *Hücre ve Moleküler Biyoloji *Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi *Genetik, *Coğrafya & Keşifler,  *Tarih, *Arkeoloji

Erişim Linki : http://onlinelibrary.wiley.com/

Dergi Bazında Erişim için Tıklayınız

ProQuest Dissertations and Theses Global Full Text  (PQDT Global FT)

Sahip olduğu 4.9 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 120.000'den fazla yeni tez platforma eklenmektedir.

Veri Tabanı Erişim linki:

https://search.proquest.com/pqdtglobal/

Veri Tabanı Yardım Dokümanı:

https://proquest.libguides.com/pqdttr

Taylor & Francis Journals

Sosyal ve beşeri bilimler, tıp ve yaşam bilimlerini içeren 2191 adet tam metin dergiye erişim sağlar.

Erişim Linki: http://www.tandfonline.com/action/showPublications?display=byAlphabet&

Springer Link

Yaşam bilimleri, kimya, çevre bilimleri, davranış bilimleri, sosyal bilimler, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, matematik, tıp, enerji, fizik & astronomi ve mühendislik alanlarındaki 2296 dergiyi kapsamaktadır. Springer’in tüm makalelerine tam metin erişim imkanı sağlayan Springer Dergi koleksiyonu limitsiz kullanım, limitsiz indirme, limitsiz çıktı alma, kampüs dışı erişim ve mobil cihazlarda kullanım özellikleri içermektedir.

Erişim Linki: http://link.springer.com/

Emerald

Muhasebe, maliye ve yasalar, eğitim, sağlık yönetimi, insan kaynakları yönetimi,endüstri sektörleri ve inovasyon, bilgi yönetimi, uluslararası işletme, kütüphane yönetimi ve kütüphanecilik, yönetim bilimleri, ekonomi ve sosyal politika, kalite yönetimi, pazarlama, faaliyet yönetimi, emlak ve mülkiyet, strateji ve genel yönetim alanlarında 309 adet tam metin dergiye erişim sağlar.

Erişim Linki:  http://www.emeraldinsight.com/

JSTOR Journals  Tam Metin (E-Dergi)

JSTOR Journals,  Art&Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII ve XIV, Life Sciences, Business IV, Ecology & Botany II, Jewish Studies, Hebrew Journals, Ireland Collection, Sustainability ve ilgili koleksiyonlar içerisinde aşağıdaki özel konu paketlerine erişim sağlanabilecektir;

Asia, Biological Sciences, Business & Economics, Business I, Business II, Business III, Ecology & Botany I, Health & General Sciences, Iberoamerica, Language & Literature, Mathematics & Statistics, Music, Music Legacy, Religion & Theology koleksiyonlara tam metin erişimimiz vardır. Toplam 3904 dergiye tam metin erişimi vardır.

 Erişim Linki: www.jstor.org

IEEE Xplore (IEEE/IEE) 

İçeriği elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, biyomedikal mühendisliği, fizik vb. konularda tam metin erişim vermekle birlikte veritabanı IEEE ve IEE' nin dergi, konferans ve standartlarını içermektedir. 413 dergiye tam metin erişim sağlar.

Erişim Linki: https://ieeexplore.ieee.org

DergiPark Akademik

ULAKBİM, başlattığı “DergiPark Projesi” ile ulusal akademik dergilerin elektronik ortamda yayımlanması için uluslararası standartlarda barındırma ve süreç yönetimi hizmeti sunmaktadır. DergiPark Projesi, akademik dergilerin, “Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems - OJS)” üzerinden kaliteli bir editöryal sürecin gerçekleştirilmesine imkan veren standart bir yapıyla elektronik ortamda yönetilmesini sağlamaktadır. Teknik altyapı ve kullanım desteğinin ULAKBİM tarafından ücretsiz olarak sunulduğu sistem, dergilerin kalitesinin yükselmesi ve erişilebilir olması açısından önem taşımaktadır.  ULAKBİM, sunucu güvenliği, yazılımın güncellenmesi ve yedeklemeden sorumlu olacak. Böylece bu sistem üzerinde yayımlanan dergilerin uluslararası indekslere başvuru için her türlü alt yapısı sağlanmış olacaktır. DergiPark Projesine, 100 dergi ile başlanmış, ülkemizde yayımlanan yaklaşık 1500 akademik dergiyi kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanmıştır. Sistemde, her dergiye bir alan adı tanımlanacak ve “Dergi Yöneticisi” hesabı açılarak, dergi yöneticisinin kendi dergisini yönetmek ve yayımlamakla sorumlu olması sağlanmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde bu sistem aktif olarak çalışacaktır. Dergi yayımcılarına bir alan adı tanımlanacak, OJS sistemi üzerinde “Dergi Yöneticisi” hesabı açılacaktır. Her dergi yöneticisi kendi dergisini yönetmek ve yayımlamakla sorumlu olacaktır.

 Erişim Linki: http://www.dergipark.gov.tr/

Nature Dergisi (46 Dergi)

1869 yılında yayınlanmış, multi-disipliner alanda en önde gelen, haftalık, uluslararası bilimsel bir dergidir ve ‘’Nature Journals All ‘’ Dergi Koleksiyonu’nun merkezinde yer almaktadır. Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanır. Abonelik yapılan yıla ve bir önceki yıla arşiv haklarıyla beraber erişim verilir.

Erişim Linki:  https://www.nature.com/

Dergi Listesi için Tıklayınız

Nature Dergi Grubu (40 Dergi)

İsminde ‘’Nature‘‘ ibaresi geçmeyen ve bir paralel segmentte yayın hayatına devam eden ‘’Academic Journals All’’ koleksiyonu oluşturulmuştur. Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir. Bu koleksiyon, birçok önde gelen akademik dernek/kuruluş ortaklıkları ile beraber yönetilmekte ve genişlemektedir. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır.

Erişim Linki: https://www.nature.com/

Dergi Listesi için Tıklayınız

Palgrave Macmillan Dergileri (47 Dergi)

Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır.

Erişim Link: https://link.springer.com/

Dergi Listesi için Tıklayınız

EbscoHOST Veritabanları  

(12544 Dergiye Tam Metin Erişim Sağlar.)

Academic Search Ultimate

Business Source Ultimate

Central & Eastern European Academic Source

ERIC

MasterFILE Complete

MasterFILE Reference eBook Collection

Newspaper Source Plus

OpenDissertations

Regional Business News

The Belt and Road Initiative Reference Source

TR Dizin

Applied Science & Business Periodicals Retrospective

Applied Science & Technology Index Retrospective

Art Index Retrospective

Business Periodicals Index Retrospective

Education Index Retrospective

European Views of the Americas: 1493 to 1750

GreenFILE

Humanities & Social Sciences Index Retrospective

Library, Information Science & Technology Abstracts

MEDLINE

Newswires

Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983

Teacher Reference Center

Web News

DynaMed

ULAKBİM Tıp Veri Tabanı [Türk Tıp Dizini]

ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı

ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı

ULAKBİM Veri Tabanları Erişim Linki: https://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/e-veri-tabanlari/

Emerald Social Sciences eKitap Serileri

Bu listede geçen e-kitaplar, lisans döneminin sonuna kadar, 31 Aralık 2019 tarihine kadar erişime açık olacaktır. Daha çok eğitim ve sosyoloji konusunda seri kitaplar içeren Sosyal Bilimler seri kitap paketi 1999 yılından başlayan eski ciltleri de dahil olmak üzere, yeni yayımlanacaklarla birlikte söz konusu tarihe kadar erişime açık olacaktır.  Yeni kitaplar yayımlandıkça EKUAL Üyelerinin erişimine açılacaktır. Söz konusu seri kitapların ileride ‘Perpetual Access/sürekli erişim’ hakkı olmayacaktır. Kullanımda sayfa veya bölüm indirme sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.

Sociology Kitapları için Erişim Linki

http://www.emeraldinsight.com/action/showPublications?category=10.1555%2Fcategory.40057538

Education Kitapları için Erişim Linki

http://www.emeraldinsight.com/action/showPublications?category=10.1555%2Fcategory.40056804

Scopus

 Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırma izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan, hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. İçeriğinde 20.000 in üzerinde aktif dergi bulunmaktadır. Türkiye’de yayınlanmış 206 bilimsel dergiyi de kapsamaktadır. ULAKBIM EKUAL tarafından erişim sağlanmaktadır.

Erişim Linki: http://www.scopus.com/

Web of Science Veritabanları

Social Sciences Citation Index - [ 1940 - ]

Science Citation Index-Exp (SCI - EXP) - [ 1940 - ]

Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) - [ 1975 - ]

Book Citation index [ 2005 - ]

Erişim Linki: http://webofknowledge.com/WOS

CAB Abstract

Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır. Tarım ve uygulamalı yaşam bilimlerinde en yüksek sayıdaki süreli yayın koleksiyonu kapsayıp, 1910 yılından günümüze zengin bilgi içeriğine sahiptir. Bütün içerik, CAB Direct arayüzünden kullanıcılara sunulur. 736 dergiye tam metin erişim sağlar.

 Erişim Linki: http://www.cabdirect.org/

Mendeley Institutional Edition (MIE)

Araştırmacıların çalışmalarını ve araştırmalarını yönetmelerini ve geliştirmelerine yardımcı olan referans yönetim sistemidir.

Mendeley Institutional Edition (MIE) kullanıcılar için genişletilmiş haklar tanıyan ve kurumlar için destek sağlayan bir platform olup temel Mendeley yetkinlileri üzerine kuruludur. MIE tarafından araştırmacı ve kütüphaneler için sağlanan genişletilmiş özellikler aşağıdaki gibidir:

  • 5GB kişisel depolama alanı (standard 2GB’dan farklı olarak).
  • Sınırsız kapalı grup kurma özelliği (standard 1 gruptan farklı olarak)
  • Gruplarda 25 kişiye kadar üyelik (standard 3 üyeden farklı olarak)
  • Kurumlar için analiz aracı

Erişim Linki: https://www.mendeley.com/

Sayın Kullanıcılarımız;

Erişim ile ilgili sorunlarınızı kutuphane@sirnak.edu.tr  adresine mail olarak bildiriniz.

Sorumlu Personel: Şükrü ÇELEBİ

tel: 04862164008    dahili: 1052

                                                                                   

1.02.2023