Ulusal Açık Erişimler

Akademik Araştırmalar İndeksi (acarindex.com)

Ankara Üniversitesi Açık Erişim Veritabanı

ANKOS Açık Erişim Kaynaklar

Atılım Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Başkent Üniversitesi Açık Erişim Veritabanı

Doğuş Ünivetsitesi Açık Erişim Sistemi

Tübitak Ulakbim Dergipark Açık Erişim Sistemi

Gazi Üniversitesi Açık Erişim Veritabanı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Açık Erişim Veritabanı

Kastamonu Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

ODTÜ Açık Erişim Sistemi

Sabancı Üniversitesi Açık Erişim Veritabanı

Şırnak Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

Özeğin Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

TDV İSLAM Ansiklopedisi Açık Erişim Sistemi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Sistemi

Uluslararası Açık Erişimler

Books Google

Budapest Open Access

Citebase Search

Citeseer

COAR (Confederation of Open Access Repositories)

Cornell University Library ArXiv.org

DOAB (Directory of Open Access Books)

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for European Research)

DSpace

EIFL (Electronic Information for Libraries)

e-Lis (e-prints in library and information scince)

EOS (EnablingOpenScholarship)

E-Print Network

E-Prints

FindArticles

Free eBooks by Project Gutenberg

Free Full PDF

Google Scholar

IAEA (International Atomic Energy Agency) Books

International Scientific Publications

MedOANet

OAI (Open Archives Initiative)

OASIS (Open Access Scholarly Information Sourcebook)

Open Access Map

Open Access Textbooks Project

Open Access Week

Open Access Worlkfows for Academic Librarians

Open Educational Resources-UNESCO

OpenAIRE

Ranking Web of Repositories

SciELO (Scientific Electronic Library Online)

Sciense Dissemination Unit

Springer Open

The Directory of Open Access Repositories-OpenDOAR

Wiley Open Access

 

 

 

 

Herkesin Coğrafi Konumdan ve Zamandan Bağımsız Olarak Bilgiye Erişmesi…

 

 

Açık Erişim

 

        Araştırma sonuçlarına mümkün olduğu kadar geniş kitlelerin erişimi, tüm dünyada araştırma ve eğitimin vazgeçilmez öncelliklerinden biridir. Bilim insanları araştırma sonuçlarının yayınlanmasını, okunmasını, yayınların atıf almasını ve diğer araştırmacılarla bilgi alışverişinde bulunmayı istemektedirler. İnternet sayesinde araştırmacılar ve kütüphaneler, araştırmacıların makalelerinin yayınlandığı dergilere abone olsun ya da olmasın, konferans bildirilerine, tezlere ve araştırma raporlarına erişebilmektedirler. Bu kısaca açık erişim olarak nitelenmektedir (ANKOS).

 

Detaylı bilgi için Tıklayın.

1.02.2023