Bağış Politikası

Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek, araştırmalarda yardımcı olacak kitap ve benzeri koleksiyonu oluşturmak ve geliştirmek amacı ile seçmek, satın almak, bağış, değişim ve benzeri yollar ile kaynaklar sağlanır. Kütüphanemiz koleksiyon geliştirme amacı ile “sağlama” yollarından “satın alma” dışında Üniversitede yapılan eğitim- öğretimi desteklemek, araştırmalara katkıda bulunmak ve koleksiyonu geliştirmek amacı ile “bağış” yayın kabul edilir.

Bağış yapmak isteyen kişi ve /veya kuruluşlarla kim/kimlerin iletişim kuracağı, hangi biçimsel ve/veya içeriksel nitelikleri taşıyan kitap vb. materyalin bağış olarak kabul edileceği, bağışa konu olan materyalin değerlendirilmesi vb. sorunlar bu yönerge ile siz değerli okuyucularımıza yol gösterici olacaktır. Üniversite Kütüphanesine bağış ve değişim yoluyla materyallerin sağlanmasında Kütüphanenin kuruluş amaçları göz önünde tutulur. Bağış yapılan materyallerden koleksiyona dahil edilenlerin listesi tutulmaktadır. Koleksiyona dahil edilmeyen materyaller bağış yapan kişiye iade edilebilir veya diğer üniversite kütüphanelerine verilebilir. Kütüphane koleksiyonu için uygun olan materyaller teknik işlemleri yapıldıktan sonra koleksiyona eklenerek, bağış yapan kişiye ya da kuruma Üniversitemiz adına teşekkür mektubu gönderilir.

Kütüphaneye bağış yapılan kitap, süreli yayın ve kitap dışı materyaller koleksiyon geliştirme politikası içinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanının oluşturduğu 3 kişilik “Materyal Seçme Komisyonu” tarafından değerlendirilerek kabul edilir.

Aşağıda görülen maddeler üniversite kütüphanemizin amaç ve koşulları çerçevesinde hazırlanmış olan Bağış Politikasına aittir.

Bağış Materyal Seçimi İle İlgili Kriterler

1.Bağış yapılacak yayınlar bir Üniversite Kütüphanesine uygun niteliklere sahip, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş, Üniversitede verilen eğitime uygun ya da kullanıcıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır.

2.Fen bilimleriyle ilgili yayınlarda güncelliği devam eden yayınlar, sosyal bilimlerde ise edebi eser niteliği taşıyan yayınlar olmalıdır.

3.Gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar kağıt, basım ve içerik açısından değişiklik gösteriyorsa bağış kabul edilmez.

4.Fiziksel açıdan temiz kullanmamış, sayfaları eksik, kaşelenmiş, notlar yazılmış, çizilmiş yayınlar bağış olarak kabul edilemez.

5.İçerik açısından insanları yönlendirici siyasi vb. propaganda içeren yayınlar bağışı kabul edilemez.

6.Süreli yayınlarda; kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar ve tek sayılar bağış olarak kabul edilemez.

7.İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, ders notları, fotokopi ile çoğaltılmış vb. özellikler gösteren yayınlar bağış olarak kabul edilemez.

8.Bağış yapan kişiler için, kütüphane içinde koleksiyonun bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir koleksiyon ya da raf oluşturulamaz.

9.Yayınların rafa çıkarılması veya çift nüshası olanlar için başka birim ya da kurum kütüphanesine bağış ve değişim olarak gönderilmesi ile ilgili yetki ve haklar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na aittir.

10.Kütüphaneye bağış yapılan yayınların listesinin duyurusunun yapılmasından sorumlu değildir. Bununla beraber bağış yapılan yayınların listesi tutulur.

11.Bağışta bulunulan yayınlara Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca “……..”nın bağışıdır damgası vurulur.

12.Bağış yapan kişiler; yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar.

1.02.2023